Βιβλιογραφία

Άρθρα
Σύντομα Άρθρα
  • Gorozidis, G., Papaioannou, A. (2016). The Importance of Teachers’ Mastery Goal Orientation and Autonomous Motivations for Their Professional Development and Educational Innovation.  Proceedings of the 3rd ISNITE 2015 International Symposium’ ‘New Issues on Teacher Education’, University of Thessaly, Volos, Greece.
  • Γοροζίδης, Γ., Παπαϊωάννου, Α. & Διγγελίδης, Ν. (2012). Αυτό-αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών για το «Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα». Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, 35(1), 217-219.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου